Моралност веровања
0Comments

Моралност Веровања

Моралност Веровања Веровање у нешто је производ нашег мишљења али и мишљења околине (пријатељи , књиге, медији. итд.). Често се приклањамо нечијем мишљењу без провере. Нарочито ако је то влада неке државе,