Da bismo koristili hidrogen peroksid preventivno ili da bismo neutralisali, tj. deaktivirali virus, treba nam samo tro-procentni rastvor hidrogen peroksida koji se može naći u svim apotekama i maska koja obuhvata nos i usta sa respiratorom tj. raspršivačem koji stvara finu maglu od hidrogen peroksida kako bismo mogli lakše da udahnemo istu. 

Hidrogen u borbi protiv virusa

Preporuka je da kupite skuplji hidrogen peroksid sa oznakom da je namenjen za korišćenje u industriji ishrane jer se u njega ne ubacuju “stabilizatori”. Stabilizatori koji se ubacuju u hidrogen peroksid se razlikuju od proizvodjača do proizvodjača, tako da neki mogu da budu problematični. Hidrogen peroksid namenjen za industriju hrane tipično dolazi u pakovanjima sa većom koncentracijum – 12%,… 50%,…  tako da treba da se razblaže do 3% da biste mogli da ga koristite na ovaj način. 

Kada probate da udahnete tro-procentni hidrogen na gore opisan način, i ne možete izdržati osećaj peckanja na sluzokoži, razblažite ga ne 1.5% pa ako vam je i to previše, na pola opet (0.75%) što bi trebalo da bude u redu. 

Ne zaboravite da je hidrogen peroksid opasan kada nije razblažen.

Virusi nisu živi sami od sebe. Njima treba živ domaćin, da bi mogli da inficiraju zdravu ćeliju, da bi mogli da kopiraju virusnu DNK i RNK. Jednom kada virus zarazi ćeliju, novo stvoreni virusi izlaze iz ćelije i prelaze na novu ćeliju kako bi ponovili isti proces… 

Zašto sapun zaustavlja virus?

Kada pričamo o “ubijanju” virusa, mi u stvari govorimo o deaktivaciji istih rasturanjem njihove strukture. Zbog toga je sapun sredstvo koje funkcioniše tako dobro. Površinska struktura – membrana korona virusa je sastavljena od lipida (masti). Pošto je osnovna funkcija sapuna razgradnja najvećeg broja molekula masti, sapun razgradjuje masnu membranu virusa uzrokujući da se virus raspadne i postane bezopasan. 

Tačnije, supstance koje se nalaze u sapunu su strukturalno slične lipidima nadjenim u membrani virusa, tako da se molekuli sapuna nadmeću i dolaze na mesto masti koje su bile u membrani. Tim činom, “masni lepak” koji drži virus kao jednu celinu se rastvori.

Hidrogen peroksid radi na sličan način.

Kao što kaže Dr Livaj: “Način da se kontroliše bilo koja virusna infekcija nije da se ubije virus, već da se ubije zaražena ćelija koja je postala fabrika virusa.”

 

hidrogen peroksid

Vaše imune ćelije takodje proizvode hidrogen peroksid. Ovo je deo imunog sistema i način kako imuni sistem ubija ćelije koje su zaražene virusom. Ubijanjem zaražene ćelije, širenje virusa se zaustavlja. Što znači, da u osnovi, terapija hidrogen peroksidom, samo pomaže našim imunim ćelijama da mnogo bolje obave svoju prirodnu funkciju. 

Ostatak priče o hidrogen peroksidu ću ukratko prepričati, jer smatram da je više usmeren ka osobama medicinske struke. 

Dr. Merkola dalje objašnjava da je hidrogen peroksid jedan od ključnih  (redox) oksidacio-redukcionih prenosilaca signala. Takodje ukazuje na članak “Reactive Oxygen Species (ROS) as Pleiotropic Physical Signaling Agents” iz, njemu najdražeg žurnala “Nature Reviews Molecular Biology”. 

Napredak je napravljen u shvatanju uloge ovih oksidanata u fiziologiji i bolestima, uključujući nervne, kardio-vaskularne i imune sisteme, zatim poprečnoprugaste mišiće, regulaciju metabolizma kao i starenje i rak. 

Ukratko, hidrogen peroksid je glavna vrsta reaktivnog kiseonika (ROS – reactive oxygen species). Do sada se mislilo da su svi ovakvi molekuli loši, ali sada se vidi da nije tako. 

U Budimpešti, 10.04.2020.g. 

Goran Šturanović

PS: Kompletan članak na engleskom jeziku možete pročitati na veb sajtu “Dr.Mercola” u članku: “Could Hydrogen Peroxide Treat Coronavirus?

Leave a Reply

Your email address will not be published.