Malo istorije:

Prisutnost hidrogen peroksida u živom tkivu je, prvi put registrovan 1856.godine. 100 procentni H2O2 je dobijen prvi put 1894.godine. 1888.godine je prvi put hidrogen peroksid upotrebljen u medicinske svrhe. Ovim putem su tretirane brojne bolesti.

Introvenske inekcije hidrogenperoksida su bile efektne u lečenju upale pluća u epidemiji gripa posle Prvog Svetskog Rata, ali se od 1940.godine pronalaze novi lekovi i  prelazi se na njih. 

Počelo se sa “oksidativnom terapijom” (Farr) dok se kasnije promovisala terapeutska upotreba H2O2 (Willhelm) za razne bolesti (rak, kožna oboljenja, polio i bakterijski uzrokovane mentalne bolesti). Kasnije i ublažavanja bola od artritisa (Grotz). 

U poslednje vreme se priča o hidrogen peroksidu kao prenosiocu informacija u živom organizmu.

 

Šta kažu studije?

Najrelevantnija studija je od ove godine (2020.) u “Journal of Hospital Infection”. Dokazano je da rastvor od 0.5% hidrogen peroksida (što je 6 puta slabiji rastvor od 3% uglavnom korišćenog) ubija ljudski korona virus i SARS korona viruse i MERS. 

Studija 1994.godine je dokazala da 5% rastvor H2O2 (raspršen u sitne kapljice kao magla) potpuno deaktivira “laryngotracheitis” virus. Ovde se govori i o smanjenoj efektivnosti nekih drugih virusa kao što su “Newcastle”, infektivni bronhitis virus i virus avian gripa, ali ih ne deaktivira u potpunosti. 10% H2O2 rastvor je neophodan da potpuno deaktivira zarazni virus “bursal” bolesti. 

Studija iz 2009.godine je dokazala da hidrogen peroksid nanošen na različite površine u obliku pare i to u koncentraciji 10 delova na milion, deaktivira 99% posle 2,5 minuta. 

2014.godine, slično kao gore dokazano je da para H2O2 eliminiše jedan broj virusa sa nerdjajućeg čelika.

Takodje 1997 je potvrdjeno da je H2O2 u obliku pare deaktivirao veliki opseg virusa egzotičnih životinja.

Takodje je 2016.godine potvrdjeno u istraživanju vakcina da 3% hidrogen peroksid potpuno deaktivira nepovratno virus besnila u roku od 2 sata.

 

Publikacije: 

  • “British Journal of Pharmacology” – 2012.godine,
  • “Journal of Hospital Infection” – 2020.godine,
  • “Poultry science” – 1994.godine,
  • “American Journal of Infection Control” – 2009.godine,
  • “Journal of Hospital Infection” – 2014.godine,
  • “Applied and Environmental Microbiology” – 1997.godine,
  • “Vaccine Journal” – 2016.godine.

 

Naravno, tačnije detalje na engleskom jeziku, zajedno sa linkovima na gore navedene publikacije i članke, možete nači na veb sajtu Dr Merkole u članku: “Could Hydrogen Peroxide Treat Coronavirus?

U Budimpešti, 14.04.2020.g.

Goran Šturanović 

Leave a Reply

Your email address will not be published.